Privacy Beleid (Nederlands)

Privacybeleid Opleidingsinstituut De Kleine Parel

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 25 mei 2018

Inleiding

Opleidingsinstituut De Kleine Parel ontwikkelt en organiseert activiteiten en biedt producten en diensten aan, al dan niet in samenwerking met organisaties en zelfstandigen.

Wij respecteren jouw privacy. De gegevens die jij met ons deelt zijn en blijven van jou. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beveiligen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). 

Hier kun je lezen waarom en op welke manier we dat doen.

Toepasbaarheid

Ons privacybeleid is van toepassing op al onze verzamelingen en verwerkingen, ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staan de websites en webwinkels die wij met bijbehorende e-mail koppelingen onder ons beheer hebben:

dekleineparel.nl, masgutovamethode.nl, masgutovamethod.eu, quantumreflexintegration.nl, blomberg-rmt-nederland.123website.nl, bal-a-vis-x-nederland.123website.nl, mijnwebwinkel.nl/winkel/webshopdkp, webshop.dekleineparel.nl.

Relaties van ons Opleidingsinstituut

Je wordt beschouwd als een relatie van ons als je via welke weg dan ook informatie bij ons zoekt of contact met ons opneemt. We onderscheiden drie soorten relaties:

• Bezoekers

• Gebruikers

• Aanbieders

Relaties kunnen – afhankelijk van de eigen interesses, wensen en behoefte – van rol wisselen.

Bezoekers

Bezoekers zijn geïnteresseerd in de producten en diensten die wij aanbieden. Zij oriënteren zich op het aanbod door het bezoeken van websites en social media pagina’s die vallen ons beheer. Bezoekers zijn en blijven anoniem; er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Gebruikers

Een gebruiker is elke persoon die bij ons een product of dienst koopt, huurt of gratis bestelt. Binnen deze categorie valt ook iemand, die zich via ons heeft geschoold in een bepaalde methode. Een gebruiker is ook diegene die via welke weg dan ook zelf actief contact opneemt met ons of actief met ons communiceert.

Op het moment dat iemand een interessant product of dienst vindt, kan hij/zij extra informatie opvragen, zichzelf op onze geautomatiseerde mailinglijst plaatsen, een verzoek tot aanmelding indienen, direct inschrijven, of vragen om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Een gebruiker kan op verschillende manieren contact met ons opnemen om een vraag te stellen, informatie te verschaffen, een opmerking te plaatsen, feedback te geven, een zorg uit te spreken, een klacht in te dienen.

Aanbieders

Een aanbieder is elke persoon die via Opleidingsinstituut De Kleine Parel een product of dienst te koop, te huur of gratis aanbiedt. Aanbieders behoren tot een organisatie of zijn zelfstandigen. Met aanbieders wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt.

• Aanhef

• Geslacht

• Voor- en achternaam

• Adres

• Postcode

• Woonplaats

• Provincie / Staat

• Regio

• Land

• Bedrijfsnaam

• Bedrijfsadresgegevens

• BTW-nummer

• Website

• E-mail adres

• Telefoonnummer

• Contact geschiedenis

• Foto’s

• Ervaringen

• IP-adres

• Browser fingerprint

• Automatische ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails

• Overige gegevens die je actief verstrekt via internet, snailmail, real life contact en/of telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

In voorkomende gevallen is naast bovenstaande gegevens meer informatie nodig, bijvoorbeeld als er een bepaalde hulpvraag is. Deze aanvullende informatie wordt door ons niet automatisch verzameld, en wordt door ons ook niet bij derden opgevraagd.  De hulpvrager verstrekt deze informatie uitsluitend op ons verzoek, uit eigen wil en met eigen toestemming. Bij minderjarigen is de ouder/verzorger/voogd verantwoordelijk voor het zorgvuldig verstrekken van gevoelige informatie.

Aanvullende informatie die wij kunnen vragen:

• Contactgegevens van ouder/verzorger/voogd

• Geboortedatum

• Geboorteland

• Hulpvraag

• Medische historie

• Informatie t.a.v. gezondheid en veiligheid (o.a. diëten, medicatie, bijzondere noden)

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Hieronder lees je waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Om jou te informeren

We houden gegevens van onze relaties bij om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en te verbeteren: om onze producten die je hebt afgenomen te kunnen leveren, om je vraag, inschrijving en/of betaling af te kunnen handelen, om je te kunnen bereiken over de dienst of product dat je hebt afgenomen, om je te informeren over (wijzigingen van) onze dienstverlening, om je op de hoogte te houden van producten en/of diensten waar je interesse in hebt getoond, om je bij vervolgvragen beter van dienst te kunnen zijn, en om via alle wettelijk geoorloofde manieren contact tussen jou en ons mogelijk te maken. 

Om bepaalde informatie van jou te delen

We kunnen jouw ervaring, testimonial, blog, evaluatie of foto delen. Delen doen we graag om sfeer te geven aan onze publicaties, om jou extra publiciteit te geven, om je zichtbaar te maken voor bezoekers die op zoek zijn naar jouw expertise, dienst of product, en om jouw ervaringen onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Automatisering

We streven ernaar zoveel mogelijk te automatiseren. Niet alleen omdat het werk scheelt, maar ook omdat software en algoritmes een grotere mate van zorgvuldigheid garanderen. Bovendien willen wij jou goed van dienst zijn.

Wij gebruiken Cookie-diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze websites en webwinkels gebruiken. Er wordt informatie verzameld met betrekking tot gebruik van de software – bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem – om technische ondersteuning te bieden, en functies in de webwinkel te optimaliseren en om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens kunnen door ons aan bevoegde instanties worden verstrekt, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Medewerking aan fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen gegevens te delen.

Waar verzamelen, verwerken en met wie delen wij je gegevens?

Op het moment dat je in contact treedt met ons kun je je persoonsgegevens bij ons achterlaten. Soms vragen wij om jouw gegevens, en soms worden gegevens automatisch verzameld, bv. door cookies. Wij verwerken jouw gegevens met behulp software van derde partijen voor een optimale uitvoering van onze dienstverlening.

Hieronder lees je waar we je gegevens verzamelen, hoe we jouw gegevens verwerken en met wie je gegevens gedeeld worden.

Real life contact

Tijdens netwerkbijeenkomsten, evenementen en ontmoetingen in real life krijgen wij visitekaartjes en andere contactgegevens voor een follow-up op ons contact. Tijdens cursussen wordt je gevraagd een naambadge met je voor- en achternaam te dragen.

Telefonisch contact

Naar aanleiding van o.a. onze publicaties, een door ons georganiseerde activiteit, een netwerkbijeenkomst, of een tip van derden telefonisch contact met ons opgenomen.

Applicaties op smartphones en tablets

Op onze smartphones en tablets gebruiken wij diverse apps om met jou te communiceren.

Regulier e-mail contact

Via e-mail worden ook persoonsgegevens naar ons verzonden, veelal met een gerichte vraag of opmerking. We sturen mail aan cursisten met jouw email adres in de BCC. Soms sturen wij cursisten een cursisten namenlijst, waarbij alleen je voor- en achternaam in een dergelijke lijst staat. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van verschillende providers.

Social media (o.a. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram)

Via social media kun jij met ons in contact komen, en kunnen wij met jou in contact komen. Hier plaatsen we berichten en reageren we op berichten en nodigen wij je uit om deel te nemen aan onze evenementen.

Op social media plaats je eigen profiel en berichten, deel je wat je interessant vindt, en via bepaalde kanalen kun je specifiek aangeven of je in onze evenementen geïnteresseerd bent.

Website en Webwinkel

Als je via onze webwinkels een product of dienst van een aanbieder koopt, huurt of gratis bestelt, of via onze websites een registratie- of informatieaanvraag doet, dan delen wij je gegevens met de betreffende aanbieder of organisator. Zo kan jouw opgave of aanvraag optimaal verwerkt worden en kan er informatie naar je worden verzonden.

Google Analytics Cookies

Op onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimieerd en versleuteld.

MyOnlineStore Cookies

Onze webwinkels maken gebruik van MyOnlineStore; dit is een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze webwinkel verder afhandelt. Alle e-mails en bijlagen uit onze webwinkel worden verzonden via de servers van MyOnlineStore.

Onze webwinkels bieden geen mogelijkheid voor het afhandelen van betalingen. Wel verwerken onze webwinkels de door jou ingevoerde gegevens voor het verzenden van orderbevestigingen, facturen en betalingsherinneringen.

Vanuit onze webwinkels worden per product of dienst order- en betaaloverzichten gemaakt. Jouw gegevens die je in onze webwinkels tijdens het bestelproces invoert worden verwerkt in onze database applicatie van Perfect View.

Boekhoudprogramma Snelstart

We gebruiken het online boekhoudprogramma Snelstart, waarbij jouw gegevens beschermd worden verzameld, verzonden en opgeslagen. Onze financiële administratie, onze boekhouder en onze accountant hebben inzage in ons boekhoudprogramma.

Applicatie ‘user accounts’

Wij bieden je op sommige websites de mogelijkheid om relevante informatie over jouw expertise en professionele achtergrond te delen. Je kunt via een speciale applicatie via een ‘user account’ met persoonlijke toegangscode en wachtwoord zelf relevante gegevens delen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid geef je automatisch toestemming voor deze gegevensdeling. Op sommige andere websites worden je relevante gegevens handmatig toegevoegd, bij ontbreken van een applicatie ‘user accounts’. In dat geval geef je via e-mail toestemming voor gegevensdeling.

Applicatie ‘administrator accounts’

Als je een aanbieder bent, dan publiceren wij de gegevens die relevant zijn voor de producten en/of diensten die jij via ons aanbiedt. Op bepaalde websites kun je als aanbieder of organisator zelf informatie plaatsen, door gebruik te maken van een speciale applicatie via een ‘administrator account’ met persoonlijke toegangscode en wachtwoord. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met jou, waarin je tevens akkoord gaat met ons privacybeleid.

Publicatie van ervaringen

Als je een ervaring op social media of op je website over onze producten en/of diensten hebt gedeeld, een testimonial of blog hebt geschreven of een evaluatie hebt ingevuld, dan kunnen wij jouw bericht geheel of gedeeltelijk publiceren op onze websites en/of onze social media pagina’s. Ook kunnen dergelijke berichten geplaatst worden in e-mail naar onze relaties. We zullen in de meeste gevallen toestemming voor publicatie aan je vragen. Op Facebook en Twitter kunnen we jouw berichten delen en retweeten zonder toestemming. Dit is geregeld via het gebruik van Facebook en Twitter.

Publicatie van foto’s

Tijdens onze activiteiten maken wij foto’s van waarop gebruikers en/of aanbieders afgebeeld staan. Deze foto’s gebruiken wij om sfeer te geven aan onze publicaties en om gebruikers en/of aanbieders extra publiciteit te verschaffen.

Bij geportretteerde en in scene gezette foto’s geef je toestemming door te poseren. Je krijgt altijd de kans om te weigeren door ons geportretteerd of in scene op de foto gezet te worden. Indien je niet gefotografeerd wilt worden, dan kun je dit ook aan de fotograaf doorgeven. In sommige gevallen wordt expliciete toestemming gevraagd.

Gekoppelde webformulieren

Via onze webformulieren kun je jouw gegevens en specifieke interesses aan ons doorgeven. Zo kunnen wij je gericht de informatie waar je om hebt gevraagd sturen. Deze informatie wordt automatisch opgeslagen in onze database applicatie van Perfect View.

Onze CRM/Mailing database

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in een database applicatie voor CRM en Mailing van Perfect View, die persoonsgegevens verwerkt en inzicht geeft in interesses en geautomatiseerde e-mail mogelijk maakt. Deze applicatie maakt daarnaast het opstellen van deelnemerslijsten, het bijhouden en nakomen van afspraken, het efficiënt contact kunnen leggen en het verzenden van belangrijke informatie mogelijk. 

Geautomatiseerde e-mail vanuit onze CRM/Mailing database

Via onze database applicatie worden geautomatiseerde e-mails opgesteld en verzonden. We onderscheiden 3 soorten geautomatiseerde e-mails:

• nieuwsbrieven

• notificaties

• deelname gerelateerde informatie

Nieuwsbrieven

Een nieuwsbrief wordt verzonden aan elke relatie die heeft aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen. In nieuwsbrieven staan algemene informatie, nieuwtjes, weetjes, oproepen en algemene aankondigingen. Via onze webwinkel en via webformulieren kunnen relaties aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Notificaties

Dit zijn berichten over aanbod van producten en diensten waar specifiek door een relatie om is gevraagd. Deze notificaties worden verzonden op het moment dat actuele en concrete informatie over de product of dienst bekend is.

Via webformulieren, e-mail en telefonisch contact kunnen relaties opgeven voor welke producten en diensten een notificatie verzonden mag worden.

Deelname gerelateerde informatie

Gebruikers die een product of dienst hebben gekocht, gehuurd of gratis hebben besteld worden specifiek en tot in detail geïnformeerd via geautomatiseerde e-mail.

Belangrijke informatie, locatie bevestiging, huishoudelijke mededelingen, digitale productinformatie, bijlagen e.d. worden op deze manier verzonden. Ook nieuw aanbod, dat specifiek gerelateerd is aan door de gebruiker gekochte, gehuurde of gratis bestelde producten of diensten, wordt op deze manier verzonden.

Afmelden / Opt-out

Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die via onze database applicatie wordt verzonden staat een ‘opt-out’ link voor afmelden. Via deze link kunnen relaties aangeven geen berichten meer te willen ontvangen vanuit deze database applicatie.

Afmelden via de ‘opt-out’ link betekent dat er geen enkele berichtgeving meer wordt verzonden. De relatie ontvangt dan geen nieuwsbrieven, geen notificaties en geen deelname gerelateerde informatie meer.

Een relatie die zich heeft afgemeld via de ‘opt-out’ knop kan zich altijd weer aanmelden via een webformulier.

Beveiliging

Wij behandelen jouw persoonsgegevens en de inhoud van elk contact met jou vertrouwelijk.

Onze computers zijn via beveiligd netwerk met internet verbonden. We maken met onze computers geen gebruik van openbaar wifi. Gevoelige informatie wordt versleuteld verzonden via e-mail en andere transfer-diensten.

Via onze providers zijn onze websites en webwinkels beveiligd. De informatie op webformulieren wordt versleuteld verzonden.

Alle partijen die direct of indirect betrokken zijn bij onze gegevensverzameling en gegevensverwerking zijn gehouden aan beveiliging en geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting. Elke partij hanteert een eigen privacy beleid. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van onze en jouw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Verwerkingsovereenkomsten

Met derde partijen die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin staat helder beschreven wie verantwoordelijk is voor het beveiligen van jouw gegevens en op welke manier deze gegevens beveiligd worden. Ook staat hierin vastgelegd wat er gebeurt met jouw gegevens op het moment dat je je beroept op de rechten die je hebt. Als je benieuwd bent naar het privacy beleid van de aanbieders kun je dat direct bij hen opvragen.

Data bewaren

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw profiel bewaren totdat je via e-mail aangeeft dat je niet langer van onze diensten en producten gebruik wenst te maken.

Op grond van toepasselijke administratieve en fiscale verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang wij hiertoe verplicht zijn bewaren.  

Rechten

Je kunt ons vragen om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), te corrigeren (recht op rectificatie), te bekijken (recht op inzage) of over te dragen (recht op overdraagbaarheid).

Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken (recht op beperking), je kunt bezwaar maken (recht op verzet) tegen de verwerking en je kunt toestemming voor verwerkingen intrekken (recht op intrekken van toestemming).

Op dat moment dat je ons een vergeetverzoek stuurt, verwijderen we al je persoonsgegevens binnen 30 dagen uit onze systemen en krijgen onze aanbieders - waarmee wij om praktische redenen jouw gegevens hebben gedeeld - een melding. Aanbieders hebben dan de tijd om bij jou na te gaan of je ook uit hun systemen verwijderd wilt worden.

Stuur een e-mail met je verzoek naar info@dekleineparel.nl en je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Ook vragen, tips en klachten kun je naar dit adres sturen.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, vragen, tips en klachten. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij overleggen graag met je als je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het land waar je gevestigd bent.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Via e-mail brengen wij u op de hoogte van ingrijpende wijzigingen. Let altijd op de datum van ons privacy beleid en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.

Akkoord verklaring

Door op of vanaf 25 mei 2018 gebruik te maken van onze diensten en producten ga je akkoord met dit privacybeleid.

Contactgegevens

Opleidingsinstituut De Kleine Parel is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming in dienst, maar willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of meer informatie over ons privacy beleid willen, dan kun je contact opnemen via info@dekleineparel.nl.

Opleidingsinstituut De Kleine Parel

Wil van Kessel

Siergaarde 47

2285JD Rijswijk / Nederland

E info@dekleineparel.nl

© 2013 - 2024 Opleidingsinstituut De Kleine Parel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel